Bölüm Hakkında

2019-2020 öğretim yılında kurulan Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına bağlı olarak Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı’na öğrenci almaktadır.

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı, dört yıllık lisans öğretiminin sonunda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili biçimde kullanabilen, Türkçenin tarihi gelişimini, yapı ve şekil özelliklerini çok iyi bilen, Türkçe dersi öğretim programlarına hâkim, çağdaş öğretim yöntem, yöntem ve teknolojileri bakımından donanımlı, idealist Türkçe öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca öğretmen adayları için lisans programı öncesinde isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı imkânı da sağlanmaktadır.

Mezunlarımız Türkçe öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları, özel okullar, yaygın eğitim kurumlarında istihdam edilebilmektedir. Bununla beraber yabancılara Türkçe öğretmek üzere açılan merkez, kurs ve programlarda çalışma imkânı bulabilmekte; devlet arşivlerinde, kütüphanelerde, özel televizyonlarda ve radyolarda, çeşitli dergi, gazete ve yayınevlerinde görev alabilmektedir.