ÇAP Öğretim Planı (Fakülte içi)

Fakülte Kurulunun 19.01.2023 tarih ve 2023/01-01 sayılı karar eki  EK-13

 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
FAKÜLTE İÇİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 
 
I. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRO101 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Z 2  0 0 2 3
TRO103* Osmanlı Türkçesi I Z 2  0 0 2 3
TOPLAM   6 0 0 4 6
TOPLAM KREDİ         4 6
 
II. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRO102 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Z 2 0 0 2 3
TRO104 Osmanlı Türkçesi II Z 2 0 0 2 3
TRO108 Dil Eğitimin Temel Kavramları Z 2 0 0 2 4
TOPLAM   8 0 0 6 10
TOPLAM KREDİ         10 16
 
III. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRO205 Türk Halk Edebiyatı I Z 2 0 0 2 3
TRO207 Yeni Türk Edebiyatı I Z 2 0 0 2 3
TRO209 Türk Dil Bilgisi III Z 2 0 0 2 3
TRO211 Eski Türk Edebiyatı I  Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   8 0 0 8 12
TOPLAM KREDİ         18 28
 
IV. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRO202 Türkçe Öğretim Programları Z 2 0 0 2 3
TRO204 Türk Halk Edebiyatı II Z 2 0 0 2 2
TRO206 Yeni Türk Edebiyatı II Z 2 0 0 2 3
TRO208 Türk Dil Bilgisi IV Z 2 0 0 2 3
TRO212 Eski Türk Edebiyatı II Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   10 0 0 10 13
TOPLAM KREDİ         28 41
 
V. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRO301 Dinleme Eğitimi Z 3 0 0 3 4
TRO303 Okuma Eğitimi Z 3 0 0 3 4
TRO305 Dilbilimi Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   8 0 0 8 10
TOPLAM KREDİ         36 51
 
VI. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRO302 Yazma Eğitimi Z 3 0 0 3 5
TRO304 Konuşma Eğitimi Z 3 0 0 3 5
TRO306 Metindilbilim Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   8 0 0 8 13
TOPLAM KREDİ         44 64
 
  VII. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBT401 Öğretmenlik Uygulaması I  Z 2 6 0 5 10
TRO401 Dil Bilgisi Öğretimi Z 2 0 0 2 2
TRO403 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   6 6 0 9 15
TOPLAM KREDİ         53 79
 
  VIII. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBT402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 10
TRO402 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Z 3 0 0 3 5
TRO404 Dünya Edebiyatı Z 2 0 0 2 4
TOPLAM   7 6 0 10 19
TOPLAM KREDİ         63 98
               
  Genel Toplam        
    Kredi AKTS        
  Toplam Kredi 63 98        
  Toplam Ders Sayısı 26          
  Zorunlu Ders Sayısı 26          
  Seçmeli Ders Sayısı 0          
               
*ARO326 kodlu dersi alanlar TRO103 yerine EGK seçmeli derslerinden birini alacaklardır.
**Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.