ÇAP Öğretim Planı (Fakülte dışı)

Türkçe Öğretmenliği Lisans Çap Programı Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü İçin Öğretim Planı sayfanın sonundadır.

 

Fakülte Kurulunun 19.01.2023 tarih ve 2023/01-01 sayılı karar eki  EK-14

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

FAKÜLTE DIŞI ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI     

 
I. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2  0 0 2 3
EMB103 Eğitim Felsefesi Z 2  0 0 2 3
EGK103 Bilişim Teknolojileri Z 3  0 0 3 5
TRO101 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Z 2  0 0 2 3
TRO103* Osmanlı Türkçesi I Z 2  0 0 2 3
TRO105 Türk Dil Bilgisi I Z 2  0 0 2 2
TOPLAM   16 0 0 13 19
TOPLAM KREDİ         13 19
               
II. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB102 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
EMB104 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
TRO102 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Z 2 0 0 2 3
TRO104* Osmanlı Türkçesi II Z 2 0 0 2 3
TRO106 Türk Dil Bilgisi II Z 2 0 0 2 3
TRO108 Dil Eğitimin Temel Kavramları Z 2 0 0 2 4
TOPLAM   15 0 0 12 19
TOPLAM KREDİ         25 38
               
III. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB201 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
TRO201 Çocuk Edebiyatı Z 2 0 0 2 2
TRO203 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Z 2 0 0 2 3
TRO205 Türk Halk Edebiyatı I Z 2 0 0 2 3
TRO207 Yeni Türk Edebiyatı I Z 2 0 0 2 3
TRO209 Türk Dil Bilgisi III Z 2 0 0 2 3
TRO211 Eski Türk Edebiyatı I  Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   16 0 0 16 23
TOPLAM KREDİ         41 61
               
IV. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRO202 Türkçe Öğretim Programları Z 2 0 0 2 3
TRO204 Türk Halk Edebiyatı II Z 2 0 0 2 2
TRO206 Yeni Türk Edebiyatı II Z 2 0 0 2 3
TRO208 Türk Dil Bilgisi IV Z 2 0 0 2 3
TRO212 Eski Türk Edebiyatı II Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   10 0 0 10 13
TOPLAM KREDİ         51 74
               
V. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB301 Sınıf Yönetimi Z 2 0 0 2 3
EMB303 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 0 2 3
TRO301 Dinleme Eğitimi Z 3 0 0 3 4
TRO303 Okuma Eğitimi Z 3 0 0 3 4
TRO305 Dilbilimi Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   12 0 0 12 16
TOPLAM KREDİ         63 90
               
VI. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3
EMB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3
TRO302 Yazma Eğitimi Z 3 0 0 3 5
TRO304 Konuşma Eğitimi Z 3 0 0 3 5
TRO306 Metindilbilim Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   12 0 0 12 19
TOPLAM KREDİ         75 109
               
  VII. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBT401 Öğretmenlik Uygulaması I  Z 2 6 0 5 10
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 0 2 3
TRO401 Dil Bilgisi Öğretimi Z 2 0 0 2 2
TRO403 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   8 6 0 11 18
TOPLAM KREDİ         86 127
               
  VIII. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBT402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 10
EMB404 Okullarda Rehberlik Z 2 0 0 2 3
TRO402 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Z 3 0 0 3 5
TRO404 Dünya Edebiyatı Z 2 0 0 2 4
TOPLAM   9 6 0 12 22
TOPLAM KREDİ         98 149
               
               
  Genel Toplam        
    Kredi AKTS        
  Toplam Kredi 98 149        
  Zorunlu Dersler 98 159        
  Seçmeli Dersler 0 0        
  Toplam Ders Sayısı 43          
  Zorunlu Ders Sayısı 43          
  Seçmeli Ders Sayısı 0          
               
*TRO103 için; OTA101, OTA103, TRO103, OTA113 derslerinden birini alanlar TRO103 yerine EGK seçmeli derslerinden birini alacaklardır.         
**TRO104 için; OTA102, TRO104, OTA114 derslerinden birini alanlar TRO104 yerine EGK seçmeli derslerinden birini alacaklardır.        
               
***Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.
               
*Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır.       

 

 

Fakülte Kurulunun 19.01.2023 tarih ve 2023/01-01 sayılı karar eki  EK-15

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÇAP PROGRAMI
EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İÇİN ÖĞRETİM PLANI 

 
I. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB101 Eğitime Giriş Z 2  0 0 2 3
EMB103 Eğitim Felsefesi Z 2  0 0 2 3
EGK103 Bilişim Teknolojileri Z 3  0 0 3 5
TRO101 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Z 2  0 0 2 3
TOPLAM   9 0 0 9 14
TOPLAM KREDİ         9 14
 
II. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB102 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
EMB104 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
TRO102 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Z 2 0 0 2 3
TRO108 Dil Eğitimin Temel Kavramları Z 2 0 0 2 4
TOPLAM   8 0 0 8 13
TOPLAM KREDİ         17 27
 
III. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB201 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
EMB203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
TRO201 Çocuk Edebiyatı Z 2 0 0 2 2
TRO203 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   12 0 0 8 11
TOPLAM KREDİ         25 38
 
IV. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB202 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 0 2 3
EMB204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
TRO202 Türkçe Öğretim Programları Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   6 0 0 6 9
TOPLAM KREDİ         31 47
 
V. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB301 Sınıf Yönetimi Z 2 0 0 2 3
EMB303 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 0 2 3
TRO301 Dinleme Eğitimi Z 3 0 0 3 4
TRO303 Okuma Eğitimi Z 3 0 0 3 4
TOPLAM   10 0 0 10 14
TOPLAM KREDİ         41 61
 
VI. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3
EMB304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3
TRO302 Yazma Eğitimi Z 3 0 0 3 5
TRO304 Konuşma Eğitimi Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   10 0 0 10 16
TOPLAM KREDİ         51 77
 
  VII. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBT401 Öğretmenlik Uygulaması I  Z 2 6 0 5 10
EMB403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 0 2 3
TRO401 Dil Bilgisi Öğretimi Z 2 0 0 2 2
TRO403 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Z 2 0 0 2 3
TOPLAM   8 6 0 11 18
TOPLAM KREDİ         62 95
 
  VIII. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBT402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 10
EMB404 Okullarda Rehberlik Z 2 0 0 2 3
TRO402 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   7 6 0 10 18
TOPLAM KREDİ         72 113
               
               
  Genel Toplam        
    Kredi AKTS        
  Toplam Kredi 72 113        
  Zorunlu Dersler 72 113        
  Seçmeli Dersler 0 0        
  Toplam Ders Sayısı 30          
  Zorunlu Ders Sayısı 30          
  Seçmeli Ders Sayısı 0          
*Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.
               
*Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır.