Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı, Türkiye’nin zengin öğretmen yetiştirme deneyimi ile bu alandaki modern yaklaşımları bünyesinde birleştirerek dört yıllık lisans eğitimi veren bir programdır. Türkçe Öğretmenliği programı, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nin açtığı ilk programdır. Bu nedenle Fakültemiz bünyesinde daha sonra açılacak programlara da örnek teşkil edecektir. Dolayısıyla Türkçe Öğretmenliği programı, üniversitemizin vizyonu açısından farklı bir önem taşımaktadır. Programın amacı, Türkçeyi iyi bilen ve onu başkalarına nasıl öğreteceği konusunda uzman olan geçmiş ile gelecek arasında köprü olma bilinci taşıyan öğretmenler yetiştirmektir. Türkçe Öğretmenliği programı, üniversite sınavında TS-2 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak olan programda, Türkçe alan eğitimi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür ile ilgili zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin ilgi alanlarına ve meslekî yeterliliklerine katkı sağlayacak seçmeli dersler de yer almaktadır.

Öğrencilerimizin bu programdan en az bir yabancı dil öğrenerek mezun olmalarına olanak sağlamak amacıyla, öğrencilerimize hazırlık programı seçeneği de sunulmaktadır.  Bu durum, mezunlarımıza, özellikle farklı coğrafyalarda Türkçe öğretimi yapan kurum ve kuruluşlarda istihdam edilme avantajı sağlamaktadır. Ayrıca dört yıllık lisans eğitimi boyunca öğretmenlik alan sınavına yönelik ek çalışmalarla mezunlarımızın bir an önce mesleklerine başlamaları da hedeflenmiştir.

Mezunlarımız, Türkçe öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları, özel okullar ve yaygın eğitim kurumlarında istihdam edilebilirler. Bununla birlikte yabancılara Türkçe öğretmek üzere açılan merkez, kurs ve programlarda çalışma imkânı bulabilirler. Ayrıca devlet arşivlerinde, kütüphanelerde, özel televizyonlarda, çeşitli dergi, gazete, yayınevi ve radyo kanallarında görev alabilirler.