Lisans Öğretim Planı

Üniversite Senatosunun 03.01.2022 tarih ve 2023/01-3 sayılı karar eki        EK-7

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ  VE SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

ÖĞRETİM PLANI

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB 101 Eğitime Giriş Z 2  0 0 2 3
EMB 103 Eğitim Felsefesi Z 2  0 0 2 3
AIIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2  0 0 2 3
EGK 105 Yabancı Dil I Z 2  0 0 2 3
EGK 101 Türk Dili I Z 3  0 0 3 5
EGK 103 Bilişim Teknolojileri Z 3  0 0 3 5
TRO 101 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Z 2  0 0 2 3
TRO 103 Osmanlı Türkçesi I Z 2  0 0 2 3
TRO 105 Türk Dil Bilgisi I Z 2  0 0 2 2
TOPLAM   20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ   20 30
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB 102 Eğitim Psikolojisi Z 2 0 0 2 3
EMB 104 Eğitim Sosyolojisi Z 2 0 0 2 3
AIIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 3
EGK 106 Yabancı Dil II Z 2 0 0 2 3
EGK 102 Türk Dili II Z 3 0 0 3 5
TRO 102 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Z 2 0 0 2 3
TRO 104 Osmanlı Türkçesi II Z 2 0 0 2 3
TRO 106 Türk Dil Bilgisi II Z 2 0 0 2 3
TRO 108 Dil Eğitiminin Temel Kavramları Z 2 0 0 2 4
TOPLAM   19 0 0 19 30
TOPLAM KREDİ   39 60
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB 201 Öğretim Teknolojileri Z 2 0 0 2 3
EMB 203 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
TRO 201 Çocuk Edebiyatı Z 2 0 0 2 2
TRO 203 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Z 2 0 0 2 3
TRO 205 Türk Halk Edebiyatı I Z 2 0 0 2 3
TRO 207 Yeni Türk Edebiyatı I Z 2 0 0 2 3
TRO 209 Türk Dil Bilgisi III Z 2 0 0 2 3
TRO 211 Eski Türk Edebiyatı I  Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 3
TOPLAM   20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ   59 90
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB 202 Türk Eğitim Tarihi Z 2 0 0 2 3
EMB 204 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2 0 0 2 3
TRO 202 Türkçe Öğretim Programları Z 2 0 0 2 3
TRO 204 Türk Halk Edebiyatı II Z 2 0 0 2 2
TRO 206 Yeni Türk Edebiyatı II Z 2 0 0 2 3
TRO 208 Türk Dil Bilgisi IV Z 2 0 0 2 3
TRO 212 Eski Türk Edebiyatı II Z 2 0 0 2 2
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders I S 2 0 0 2 4
TOPLAM   20 0 0 20 30
TOPLAM KREDİ   79 120
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB 301 Sınıf Yönetimi Z 2 0 0 2 3
EMB 303 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2 0 0 2 3
EGK 301 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1 2 0 2 3
TRO 301 Dinleme Eğitimi Z 3 0 0 3 4
TRO 303 Okuma Eğitimi Z 3 0 0 3 4
TRO 305 Dilbilimi Z 2 0 0 2 2
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders II S 2 0 0 2 4
TOPLAM   19 2 0 20 30
TOPLAM KREDİ   99 150
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMB 302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2 0 0 2 3
EMB 304 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2 0 0 2 3
TRO 302 Yazma Eğitimi Z 3 0 0 3 5
TRO 304 Konuşma Eğitimi Z 3 0 0 3 5
TRO 306 Metindilbilim Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 4
  Genel Kültür Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 3
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders III S 2 0 0 2 4
TOPLAM   18 0 0 18 30
TOPLAM KREDİ   117 180
               
  VII. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBT 401 Öğretmenlik Uygulaması I  Z 2 6 0 5 10
EMB 403 Özel Eğitim ve Kaynaştırma Z 2 0 0 2 3
TRO 401 Dil Bilgisi Öğretimi Z 2 0 0 2 2
TRO 403 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Z 2 0 0 2 3
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders IV S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders V S 2 0 0 2 4
TOPLAM   14 6 0 17 30
TOPLAM KREDİ   134 210
               
  VIII. Yarıyıl            
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
EMBT 402 Öğretmenlik Uygulaması II Z 2 6 0 5 10
EMB 404 Okullarda Rehberlik Z 2 0 0 2 3
TRO 402 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Z 3 0 0 3 5
TRO 404 Dünya Edebiyatı Z 2 0 0 2 4
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 4
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders VI S 2 0 0 2 4
TOPLAM   13 6 0 16 30
TOPLAM KREDİ   150 240
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam Kredi    150 240      
  Zorunlu Dersler   118 180      
  Seçmeli Dersler    32 60      
  Toplam ders sayısı   68      
  Zorunlu ders sayısı   52      
  Zorunlu Ders Toplam Kredi   79%      
  Seçmeli Ders  Toplam Kredi   21%      
  Alan Eğitimi Seçmeli Ders Sayısı   6      
  Meslek Bilgisi Seçmeli Ders Sayısı   6      
  Genel Kültür Seçmeli Ders Sayısı   4      
               
               
ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER
 Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
TRO 222 Anlam Bilimi S 2 0 0 2 4
TRO 224 Dil Edinimi S 2 0 0 2 4
TRO 321  Eleştirel Okuma S 2 0 0 2 4
TRO 323 Kelime Öğretimi S 2 0 0 2 4
TRO 322 Türkçe Öğretimi Tarihi S 2 0 0 2 4
TRO 324 Ses Eğitimi ve Diksiyon S 2 0 0 2 4
TRO 421 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi S 2 0 0 2 4
TRO 423 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi S 2 0 0 2 4
TRO 425 Yaratıcı Yazma S 2 0 0 2 4
TRO 427 İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi S 2 0 0 2 4
TRO 429 İlk Okuma Yazma Öğretimi S 2 0 0 2 4
TRO 431 Medya Okuryazarlığı S 2 0 0 2 4
TRO 422 Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı S 2 0 0 2 4
TRO 424 Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme S 2 0 0 2 4
MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER
 Yarıyıl
EMB 221 Eğitim Tarihi S 2 0 0 2 4
EMB 223 Öğrenme Güçlüğü S 2 0 0 2 4
EMB 225 Mikro Öğretim S 2 0 0 2 4
EMB 222 Eğitimde Proje Hazırlama S 2 0 0 2 4
EMB 224 Eğitim Hukuku S 2 0 0 2 4
EMB 226 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu S 2 0 0 2 4
EMB 321 Karakter ve Değer Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB 323 Eğitim Antropolojisi S 2 0 0 2 4
EMB 325 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler S 2 0 0 2 4
EMB 322 Eleştirel ve Analitik Düşünme S 2 0 0 2 4
EMB 324 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB 326 Eğitimde Drama S 2 0 0 2 4
EMB 328 Karşılaştırmalı Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB 421 Çocuk Psikolojisi S 2 0 0 2 4
EMB 423 Kapsayıcı Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB 425 Müze Eğitimi S 2 0 0 2 4
EMB 427 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama S 2 0 0 2 4
EMB 422 Eğitimde Program Geliştirme S 2 0 0 2 4
EMB 424 Okul Dışı Öğrenme Ortamları S 2 0 0 2 4
EMB 426 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim S 2 0 0 2 4
EMB 428 Açık ve Uzaktan Öğrenme S 2 0 0 2 4
EMB 327 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme S 2 0 0 2 4
GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER
 Yarıyıl
EGK 221 Kültür ve Dil S 2 0 0 2 3
EGK 223 Geleneksel Türk El Sanatları S 2 0 0 2 3
EGK 225 Ekonomi ve Girişimcilik S 2 0 0 2 3
EGK 227 Mesleki İngilizce S 2 0 0 2 3
EGK 222 Kariyer Planlama ve Geliştirme S 2 0 0 2 3
EGK 224 Türk Halk Oyunları S 2 0 0 2 3
EGK 226 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele S 2 0 0 2 3
EGK 228 Sanat ve Estetik S 2 0 0 2 3
EGK 321 İnsan İlişkileri ve İletişim S 2 0 0 2 3
EGK 323 Beslenme ve Sağlık S 2 0 0 2 3
EGK 325 Türk Sanatı Tarihi S 2 0 0 2 3
EGK 327 Türk İşaret Dili S 2 0 0 2 3
EGK 322 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi S 2 0 0 2 3
EGK 324 Bilim Tarihi ve Felsefesi S 2 0 0 2 3
EGK 326 Bilim ve Araştırma Etiği S 2 0 0 2 3
EGK 328 Türk Musikisi S 2 0 0 2 3