Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Öğretim Planı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
ÖĞRETİM PLANI

I. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB 101

Eğitime Giriş

Z

2

 0

0

2

3

EMB 103

Eğitim Felsefesi

Z

2

 0

0

2

3

AIIT 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Z

2

 0

0

2

3

EGK 101

Türk Dili I

Z

3

 0

0

3

5

EGK 103

Bilişim Teknolojileri

Z

3

 0

0

3

5

EGK 105

Yabancı Dil I

Z

2

 0

0

2

3

TRO 101

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

Z

2

 0

0

2

3

TRO 103

Osmanlı Türkçesi I

Z

2

 0

0

2

3

TRO 105

Türk Dil Bilgisi I

Z

2

 0

0

2

2

TOPLAM

 

20

0

0

20

30

TOPLAM KREDİ

 

20

30

               

II. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB 102

Eğitim Psikolojisi

Z

2

0

0

2

3

EMB 104

Eğitim Sosyolojisi

Z

2

0

0

2

3

AIIT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Z

2

0

0

2

3

EGK 102

Türk Dili II

Z

3

0

0

3

5

EGK 106

Yabancı Dil II

Z

2

0

0

2

3

TRO 102

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Z

2

0

0

2

3

TRO 104

Osmanlı Türkçesi II

Z

2

0

0

2

3

TRO 106

Türk Dil Bilgisi II

Z

2

0

0

2

3

TRO 108

Dil Eğitimin Temel Kavramları

Z

2

0

0

2

4

TOPLAM

 

19

0

0

19

30

TOPLAM KREDİ

 

39

60

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB 201

Öğretim Teknolojileri

Z

2

0

0

2

3

EMB 203

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Z

2

0

0

2

3

TRO 201

Çocuk Edebiyatı

Z

2

0

0

2

2

TRO 203

Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Z

2

0

0

2

3

TRO 205

Türk Halk Edebiyatı I

Z

2

0

0

2

3

TRO 207

Yeni Türk Edebiyatı I

Z

2

0

0

2

3

TRO 209

Türk Dil Bilgisi III

Z

2

0

0

2

3

TRO 211

Eski Türk Edebiyatı I

Z

2

0

0

2

3

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders I

S

2

0

0

2

4

 

Genel Kültür Seçmeli Ders I

S

2

0

0

2

3

TOPLAM

 

20

0

0

20

30

TOPLAM KREDİ

 

59

90

               

IV. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB 202

Türk Eğitim Tarihi

Z

2

0

0

2

3

EMB 204

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Z

2

0

0

2

3

TRO 202

Türkçe Öğretim Programları

Z

2

0

0

2

3

TRO 204

Türk Halk Edebiyatı II

Z

2

0

0

2

2

TRO 206

Yeni Türk Edebiyatı II

Z

2

0

0

2

3

TRO 208

Türk Dil Bilgisi IV

Z

2

0

0

2

3

TRO 212

Eski Türk Edebiyatı II

Z

2

0

0

2

2

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders II

S

2

0

0

2

4

 

Genel Kültür Seçmeli Ders II

S

2

0

0

2

3

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders I

S

2

0

0

2

4

TOPLAM

 

20

0

0

20

30

TOPLAM KREDİ

 

79

120

               

V. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB 301

Sınıf Yönetimi

Z

2

0

0

2

3

EMB 303

Eğitimde Ahlak ve Etik

Z

2

0

0

2

3

EGK 301

Topluma Hizmet Uygulamaları

Z

1

2

0

2

3

TRO 301

Dinleme Eğitimi

Z

3

0

0

3

4

TRO 303

Okuma Eğitimi

Z

3

0

0

3

4

TRO 305

Dilbilimi

Z

2

0

0

2

2

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders III

S

2

0

0

2

4

 

Genel Kültür Seçmeli Ders III

S

2

0

0

2

3

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders II

S

2

0

0

2

4

TOPLAM

 

19

2

0

20

30

TOPLAM KREDİ

 

99

150

               

VI. Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB 302

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Z

2

0

0

2

3

EMB 304

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

Z

2

0

0

2

3

TRO 302

Yazma Eğitimi

Z

3

0

0

3

5

TRO 304

Konuşma Eğitimi

Z

3

0

0

3

5

TRO 306

Metindilbilim

Z

2

0

0

2

3

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders IV

S

2

0

0

2

4

 

Genel Kültür Seçmeli Ders IV

S

2

0

0

2

3

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders III

S

2

0

0

2

4

TOPLAM

 

18

0

0

18

30

TOPLAM KREDİ

 

117

180

               

 

VII. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB 401

Öğretmenlik Uygulaması I

Z

2

6

0

5

10

EMB 403

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Z

2

0

0

2

3

TRO 401

Dil Bilgisi Öğretimi

Z

2

0

0

2

2

TRO 403

Tiyatro ve Drama Uygulamaları

Z

2

0

0

2

3

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders V

S

2

0

0

2

4

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders IV

S

2

0

0

2

4

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders V

S

2

0

0

2

4

TOPLAM

 

14

6

0

17

30

TOPLAM KREDİ

 

134

210

               

 

VIII. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

EMB 402

Öğretmenlik Uygulaması II

Z

2

6

0

5

10

EMB 404

Okullarda Rehberlik

Z

2

0

0

2

3

TRO 402

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Z

3

0

0

3

5

TRO 404

Dünya Edebiyatı

Z

2

0

0

2

4

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders VI

S

2

0

0

2

4

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders VI

S

2

0

0

2

4

TOPLAM

 

13

6

0

16

30

TOPLAM KREDİ

 

150

240

               

 

 

 

KREDİ

AKTS

     

 

Toplam Kredi

 

150

240

     

 

Zorunlu Dersler

 

118

180

     

 

Seçmeli Dersler

 

32

60

     

 

Toplam ders sayısı

 

68

     

 

Zorunlu ders sayısı

 

52

     

 

Zorunlu Ders Toplam Kredi

 

79%

     

 

Seçmeli Ders  Toplam Kredi

 

21%

     

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders Sayısı

 

6

     

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders Sayısı

 

6

     

 

Genel Kültür Seçmeli Ders Sayısı

 

4

     
               
               

ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER

Yarıyıl

KOD

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

K

AKTS

TRO 222

Anlam Bilimi

S

2

0

0

2

4

TRO 224

Dil Edinimi

S

2

0

0

2

4

TRO 321

Eleştirel Okuma

S

2

0

0

2

4

TRO 323

Kelime Öğretimi

S

2

0

0

2

4

TRO 322

Türkçe Öğretimi Tarihi

S

2

0

0

2

4

TRO 324

Ses Eğitimi ve Diksiyon

S

2

0

0

2

4

TRO 421

Türkçe Ders Kitabı İncelemesi

S

2

0

0

2

4

TRO 423

Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi

S

2

0

0

2

4

TRO 425

Yaratıcı Yazma

S

2

0

0

2

4

TRO 427

İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

S

2

0

0

2

4

TRO 429

İlk Okuma Yazma Öğretimi

S

2

0

0

2

4

TRO 431

Medya Okuryazarlığı

S

2

0

0

2

4

TRO 422

Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı

S

2

0

0

2

4

TRO 424

Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme

S

2

0

0

2

4

MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER

Yarıyıl

EMB 221

Eğitim Tarihi

S

2

0

0

2

4

EMB 223

Öğrenme Güçlüğü

S

2

0

0

2

4

EMB 225

Mikro Öğretim

S

2

0

0

2

4

EMB 222

Eğitimde Proje Hazırlama

S

2

0

0

2

4

EMB 224

Eğitim Hukuku

S

2

0

0

2

4

EMB 226

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

S

2

0

0

2

4

EMB 321

Karakter ve Değer Eğitimi

S

2

0

0

2

4

EMB 323

Eğitim Antropolojisi

S

2

0

0

2

4

EMB 325

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

S

2

0

0

2

4

EMB 322

Eleştirel ve Analitik Düşünme

S

2

0

0

2

4

EMB 324

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

S

2

0

0

2

4

EMB 326

Eğitimde Drama

S

2

0

0

2

4

EMB 328

Karşılaştırmalı Eğitim

S

2

0

0

2

4

EMB 421

Çocuk Psikolojisi

S

2

0

0

2

4

EMB 423

Kapsayıcı Eğitim

S

2

0

0

2

4

EMB 425

Müze Eğitimi

S

2

0

0

2

4

EMB 427

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

S

2

0

0

2

4

EMB 422

Eğitimde Program Geliştirme

S

2

0

0

2

4

EMB 424

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

S

2

0

0

2

4

EMB 426

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

S

2

0

0

2

4

EMB 428

Açık ve Uzaktan Öğrenme

S

2

0

0

2

4

GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER

Yarıyıl

EGK 221

Kültür ve Dil

S

2

0

0

2

3

EGK 223

Geleneksel Türk El Sanatları

S

2

0

0

2

3

EGK 225

Ekonomi ve Girişimcilik

S

2

0

0

2

3

EGK 227

Mesleki İngilizce

S

2

0

0

2

3

EGK 222

Kariyer Planlama ve Geliştirme

S

2

0

0

2

3

EGK 224

Türk Halk Oyunları

S

2

0

0

2

3

EGK 226

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

S

2

0

0

2

3

EGK 228

Sanat ve Estetik

S

2

0

0

2

3

EGK 321

İnsan İlişkileri ve İletişim

S

2

0

0

2

3

EGK 323

Beslenme ve Sağlık

S

2

0

0

2

3

EGK 325

Türk Sanatı Tarihi

S

2

0

0

2

3

EGK 327

Türk İşaret Dili

S

2

0

0

2

3

EGK 322

İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi

S

2

0

0

2

3

EGK 324

Bilim Tarihi ve Felsefesi

S

2

0

0

2

3

EGK 326

Bilim ve Araştırma Etiği

S

2

0

0

2

3

EGK 328

Türk Musikisi

S

2

0

0

2

3