Dr. Öğr. Üyesi Sedat KARAGÜL'ün Editörlüğünü Yaptığı "Türkçe Eğitiminin Temel Kavramları" Adlı Eser Yayımlandı

Dr. Öğr. Üyesi Sedat KARAGÜL'ün Editörlüğünü Yaptığı "Türkçe Eğitiminin Temel Kavramları" Adlı Eser Yayımlandı

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sedat KARAGÜL'ün editörlüğünü yaptığı "Türkçe Eğitiminin Temel Kavramları" adlı eser, Eğiten Kitap Yayınevi tarafından yayımlandı.
Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında yer alan "Dil Eğitiminin Temel Kavramları" dersinin amaç ve içeriğine uygun olarak hazırlanan kitapta öncelikle genel anlamda dile ve dört temel dil becerisine ilişkin kavramlar dizgesel bir anlayışla açıklanmıştır. Dört temel dil becerisi dışında Türkçe öğretimi sürecinin doğal bir bileşeni olan dilbilgisine ve dilbilime ait kavramlara, bu disiplinle doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan disiplinlere özgü olup Türkçe eğitiminde kullanılan kavramlara da kitapta yer verilmiştir.
Türkçe ve edebiyat eğitimi alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan "Türkçe Eğitiminin Temel Kavramları" adlı eser, Türkçe eğitimi sürecinde öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının karşılaşabileceği kavramlara açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.

 

Görüntülenme: 855 Yayınlanma Tarihi: 1 Nisan 2021