Dr. Öğr. Üyesi Suna ÖZCAN'ın "Web Tabanlı Etkinliklerle Konuşma Eğitimi" Adlı Kitabı Yayımlandı

Dr. Öğr. Üyesi Suna ÖZCAN'ın "Web Tabanlı Etkinliklerle Konuşma Eğitimi" Adlı Kitabı Yayımlandı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Suna ÖZCAN'ın "Web Tabanlı Etkinliklerle Konuşma Eğitimi" Adlı Kitabı Yayımlandı.

Dört temel dil becerisinden biri olan konuşma, kuşkusuz insanoğlunun en önemli yetilerinden biridir. Öyle ki konuşma yetisi, insanı insan yapan, insanı diğer canlılardan ayıran temel unsurlarından başında gelmektedir. Luther’in dediği gibi “Kim konuşabiliyorsa insandır. Çünkü konuşma bilgelik, bilgelik konuşmadır.” Ancak konuşma becerisinde yetkinleşmiş bir insanın sosyal ilişkilerinde daha başarılı olabileceği, anlatmak istediklerini hemen herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir anlatımla sözlü olarak yapılandırabileceği, böylelikle kendisiyle ve içinde yaşadığı toplumun tüm unsurlarıyla barışık, özgüvenli ve yetkin bir birey niteliği kazanabileceği açıktır.
Konuşma becerisinin insan ve toplum yaşamında taşımış olduğu büyük önem, konuşma eğitiminin ne denli elzem bir süreç olduğunun en somut göstergelerinden biridir. Erken çocukluk döneminde başlayan ve sonraki aşamada okul türü öğrenmeyle daha dizgesel bir niteliğe bürünen konuşma eğitimi, öğrencilerin yetkin bir birey olarak yetişmelerinde son derece kritik bir önem taşımaktadır. Bu noktada konuşma eğitiminde bir başvuru kaynağı olarak yararlanılabilecek akademik çalışmaların varlığı, sözü edilen eğitim sürecinin istenen boyutlarda gerçekleşebilmesi açısından bir ön koşul özelliği taşımaktadır.
Değerli meslektaşım, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalının nitelikli ve çalışkan öğretim üyelerinden Sayın Suna ÖZCAN’ın akademik titizlikle yapılandırdığı “Web Tabanlı Etkinliklerle Konuşma Eğitimi” adlı bu bilimsel çalışma, bu bağlamda alanımız için son derece değerli bir kaynaktır. Bu çalışma kapsamında meydana getirilen konuşma etkinliklerinin Türkçe öğretmeni adayı değerli öğrencilerimizin katkılarıyla hazırlanmış olmasının, kitabın önemini ve değerini önemli ölçüde artıran bir unsur olduğunu düşünüyorum.
Konuşma becerisine ve bu becerinin öğretimine yönelik temel kuramsal bilgileri içermekle birlikte, modern eğitim anlayışına uygun olarak yapılandırılmış çok sayıda etkinlik örneğini de barındıran “Web Tabanlı Etkinliklerle Konuşma Eğitimi” adlı kitabın, bu yönüyle özellikle Türkçe öğretmenleri, öğretmen adayları, Türkçe eğitimi alanında lisansüstü öğrenim gören öğrenciler ve araştırmacılar için son derece işlevsel bir kaynak niteliği taşıdığı söylenebilir.
Değerli meslektaşım Dr. Öğr. Üyesi Suna ÖZCAN’ın, Türkçe Öğretmenliği Bölümümüzün duyarlı ve istekli öğrencileriyle gerçekleştirdiği etkileşimlerle yapılandırdığı “Web Tabanlı Etkinliklerle Konuşma Eğitimi” adlı kitabın Türkçe eğitimi alanına hayırlı olmasını diliyorum. Alanımıza daha nice nitelikli eserlerle çok önemli katkılar sağlayacağına gönülden inandığım Sayın Suna ÖZCAN Hoca’yı tüm içtenliğimle kutluyorum.
Doç. Dr. Sedat KARAGÜL
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı

Görüntülenme: 816 Yayınlanma Tarihi: 24 Ekim 2023