Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yavuz'un "Yenileşme Devri Türk Şiirinin Azerbaycan Şiirine Etkisi (1839-1920)" adlı kitabı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yavuz'un "Yenileşme Devri Türk Şiirinin Azerbaycan Şiirine Etkisi (1839-1920)" adlı kitabı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandı.

İstanbul'dan Bakü'ye şiir rüzgârı... Türkiye ve Azerbaycan arası kültürün büyük oranda benzer olduğu ve her iki muhitin de birbirini etkilediği, sıkça söylenir. Gerçekten de Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Recaizade Mahmut Ekrem gibi yenileşme dönemi Türk edebiyatının pek çok ismine ait yazılar ve şiirler, Azerbaycan basınında ve ders kitaplarında yer almıştır. Bu şiir ve yazılar, bütün Kafkasya’yı tesiri altına almış ve orada, Osmanlı’daki şairlere benzeyen, onlara özenen birçok yeni kalemin oluşmasına olanak sağlamıştır.
Bu çalışma her iki muhit arasındaki fısıldaşmayı aşikâr etme gayreti içindedir. Bu itibarla çalışmanın Tanzimat devri ve sonrasındaki Türk edebiyatının, şiir özelinde, etkilenenden etkileyene geçişinin hikâyesi olduğu söylenebilir.

Görüntülenme: 880 Yayınlanma Tarihi: 5 Mart 2024